همسنگر....

زیر خودم خط کشیدم تا مهم شوم...فکر کردن غلط املایی ام ، پاکم کردن!!

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE5-nQpODKAhWma3IKHfzvB80QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flovestar91.blogfa.com%2F&psig=AFQjCNE0IN1c9a9mVa0N5owrGHwTpjadYw&ust=1454750116004627

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

زمستان

آهای زمستان!

حواست جمع باشد… 

دور تو و هوا و عاشقانه هایت را خط خواهم کشید اگر با آمدنت

آقــــــــای من یک سرفه کند!!!…
اللهم عجل لولیک الفرج
                                                          
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
همسنگر دانشجو

بگذار بنویسم

سلام
حال همه ما خوب است
ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند
با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم 
که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان
تا یادم نرفته است بنویسم
حوالی خواب های ما سال پر بارانی بود
میدانم همیشه حیاط آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است...
ام               ا تو..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
همسنگر دانشجو

تاریخ نداری

تاریخچه خاصی نداری

افتخارات عجیب نیز در رزومه چند ساله زندگیت نیست

عشق و نفرت بزرگی هم تجربه نکرده ای

تاریخت را امروز بسازی ، مهمتر است از تاریخی که تاکنون نساخته ای..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
همسنگر دانشجو

تسلیم نشو

قندیل!

تندیس قطره هاییست که تسلیم جاذبه نشدند..
تسلیم رنج های زندگی نشو... 

                                                         

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
همسنگر دانشجو

به امید استجابت...

            

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
همسنگر دانشجو

صرفا برای دل خودم....


امروز 16 آذر 1392 روز دانشجو....

همه دانشجو را قشر فرهیخته و فهیم جامعه میدانند ولی بقول رهبر عزیزمان گاهی این فرد باید سکوت کند تا خاطر خیلی ها آزرده نشود....

یا بقول یکی از همین وبلاگهای موجود دیوار دانشگاهها را بلند تر از دیوار زندانها میسازنند ...حق داشتند!!! نگهبانی از فکر ها؛خیلی دشوارتر از نگهبانی از مجرمهاست...

                                           

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
همسنگر دانشجو