سالها می گذرد حادثه ها می آید / انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

آفاق منور شده از طلعت ماهی

ماهی که اصیل است و برازنده شاهی

این زاده لیلاست، بود مظهر توحید

ثانیِّ محمد بود این نور الهی


سالروز ولادت با سعادت فرخ لقای نگارخانه عاشورا،

حضرت علی اکبر (علیه السلام) و روز جوان پیشاپیش مبارک