به دستانت نگاه این مریض است

شفا در بارگاه تو فریضه است

دوبیتی گرچه کوتاه است

اما خودت می دانی این غم ها عریضه است... 

پ.ن1: دیشب خبر بدی شنیدیم و همچنان درشوک هستیم...

پ.ن2:برای عافیت و صحت تمامی مریضان اسلام حمد شفا و دعای خیر بفرمایید

پ.ن3: خدایا هیچ خانواده ای را به فرزندش امتحان نفرما!!! 

پ.ن4: خیلی ها این روزها چشمانشان به دهان ما گره خورده ، گوشه کنار این شهر کم نیستند بیمارانی که حسرت این دقایق را می برند...!!!