+ تا بـه حـال جایی از بدنت , کبود شده ؟ یا سوخته؟!

اگر کسی حتی اطرافش را دست بزند , چه می گویی ؟!

حالا یک دختر سه ساله را تصور کن , ببین او چه می کشد

امان از دل زینب (س)


http://asheq.blog.ir/