دختران پاکدامنی در اطرافمان زندگی می کنند که چادر را دوست دارند ؛ اما امکان خرید آنرا ندارند

اگر می توانید به اندازه یک چاد رمشکی در دینداریشان شریک شوید ، بسم الله ...


بسم رب السائحات

این طرحی که دوستان شروع کردن ظاهرن باید یک طرح سراسری باشه و اقدام خداپسندانه و جالبی هست ، دوستان هرچقدر که تمایل دارند و در توانشون هست رو می تونند بایت خرید چادر و مقنعه پرداخت کنند

لطفن به سایر بزرگواران نیز اطلاع بدید ، اگه سوالی هم بود بنده در خدمتم

به زودی  یک شماره حساب جهت واریز وجوه اعلام خواهد شد

ضمنن قیمت هر قواره چادر با توجه به برآورد دوستان حدود 50000 تومان هست که شما می تونید در خرید اون سهیم باشید

اجرکم عند الله