شهدا رفتن جبهه ، شد دانشگاه

ما اومدیم دانشگاه ، شد جبهه

 

پ.ن : همه دارن میرن راهیان مثل اینکه قسمت نیست ما بریم

اللهم الرزقنا

شهدا شرمنده ایم.