آتشفشان درون گاهی با فریاد و گاهی با اشک فوران میکند! اما گدازه های آن سوزان تر است..

این روزها اگر "کمیل " هم بیاید..." ندبه " میخواند

ٲین السبب المتصل بین الارض و السماء

ٲین... ٲین هایمان دردی را دوا نمیکند.

دل من تاب ندارد، همه گویند به انگشت اشاره،

مگر این عاشق دلسوخته ارباب ندارد؟

و تو انگار به قلبم بنویسی:

چه کسی درپی هر غصه ی تو اشک چکانده

چه کسی دست تو را در پس هر رنج گرفته؟

پ.ن1 :

یَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ

شرمنده ام ... 

شرمنده ام که امشب اعمال هفته ام به شما عرضه می شود

و حتی به اندازه ی دیدن نمره هام، توی سایت دانشگاه

استرس ندارم و نگران نیستم ...

پ.ن2:
بقول دوستم مادرش او را الحق زینبی تربیت کرده بود ...
دخترِ مادر از دست داده خودش همه را دلداری میداد ...
از خدا براشون صبر بخواید و برای شادی روح مادرشون فاتحه ای همراه با صلوات....