قلم از عشق تو آقا زیارت نامه می خواند 

و فطرس در جوار تو برایت نامه می خواند

یکی از نامه ها خیس است همراهش سلام ماست 

و تو با مهربانی می نویسی این غلام ماست


پ.ن 1: میلاد آقا امام حسین ، سلاله ی عشق ؛بر همه ی عاشقان مبارک!

پ.ن2: تنها آرزوی مادی و معنوی این دنیام بعد فرج آقا صاحب الزمان و توفیق دیدنشان یک کلمه است " کربلا "...

پ.ن3: اللهم الرزقنا کربلا