یک جلسه سراسر گزارش و ارقام و پر از درد و دل مسئولان 
جایی که هر دلیلی و بهانه ای نمیشد وجود داشته باشد
نه ماه گذشت از شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
اما هنوز نرسیدیم به این نقطه که خیلی کار روی زمین مانده است...
نرسیدیم دغدغه های ما باید معضل بیکاری جوانان و ازدواج باشد...
در فضای گل و بلبل همه چی رو آروم دیدیم 
نشنیدیم صدای گریه و بغض های شبانه ی جوانی که در انتظار وصال یارش با رزومه به دست داشتن از این اداره به اون اداره رفت...
آقای وزیر کشور که ماهی نه میلیون تومان درآمد داری و فرمودی جوان بیکار داری و به قناعت بسنده میکنی باور کن حنایت برایم رنگی ندارد
راست گفت استاندار ما
مشکلات قزوین با محبوس شدن مدیران در اتاق‌های مدیریتی رفع نمی‌شود/ منتظر فرشته‌ نجات برای حل و فصل مسائل استانی نباشید
 استاندار قزوین با اشاره به اینکه ما مسوولان با محبوس کردن خود در اتاق های مدیریتی نخواهیم توانست مشکلات حوزه تولید را برطرف کنیم گفت: به طور یقین فرشته‌ای از آسمان هبوط نخواهد کرد تا مسائل استانی را حل و فصل نماید.