من منتظرم که ماه شعبان برسد

نوری زفلک بر دل انسان برسد

میلاد ابالفضل و حسین بن علی

هم سید ساجدین و خوبان برسد

میلاد گل حسین یعنی اکبر

این سید و سرور جوانان برسد

من منتظر ظهور مهدی هستم

ای کاش خبر ، نیمه شعبان برسد

پ.ن1: پیشاپیش عیدتون مبارک