چند ساله هوای حرم هواییم کرده

ایوان طلای نجف هواییم کرده

رویای شبای حرم هواییم کرده

باز هواییم کن دار و ندارمو بگیر کربلاییم کن