"بر هیچکس جز درخور توانش تکلیف نمیکنیم"(*)

چند روزی بود به این آیه فکر میکردم ... و آن را با تکه پازل های زندگیم تطبیق می دادم هرچه جلوتر می رفتم کمتر نتیجه می گرفتم .... لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا...(بقره-۲۸۶) به وسعت خودم ،قلبم ...تا پیام یکی از دوستان برایم تلنگری شد...اگر احساس کردی امتحانت از ظرفیتت بیشتر است به جای شانه خالی کردن و پا پس کشیدن برو ظرفیتت را بالا ببر، علمت را افزایش بده، صبرت را زیاد کن. قرار نیست که همیشه ناز و نوازشمان کنند...

صبر واژه ی تعریف نشده برای من...

دارم فکرمیکنم خدا همه رو امتحان میکنه ولی انگار از من داره کنکور میگیره..عیبی ندارد منتظر نتایج اولیه هستیم

پ.ن : چند روزی است دلمان گرفته و نوشته هایمان غم دارد شما به روی خود نیاورید...